English   polski  

Statistics

Number of publications: 123998

Readers on-line: 113

Total number of users since Dec 1, 2006: 52714175

Collection

Library

Frequently read publications : Art

 1. Kraków buduje Muzeum Narodowe : historyczny zarys powstania Muzeum Narodowego w Krakowie, jego rozwój i konieczność budowy nowego gmachu, sprawozdanie dotychczasowej akcji Komitetu Wykonawczego i z prac technicznych kierownictwa budowy [...] [3593]
 2. Rocznik Krakowski. T. 20 (1926) [2945]
 3. Rocznik Krakowski. T. 19 (1923) [2423]
 4. Rocznik Krakowski. T. 27 (1936) [2223]
 5. Klejnoty stołecznego miasta Krakowa albo kościoły i co w nich jest widzenia godnego i znacznego [2218]
 6. Życie. 1900, nr 1 [1920]
 7. Przewodnik po Muzeum im. hr. Emeryka Hutten-Czapskiego w Krakowie [1909]
 8. Wybór ilustracji z Kalendarza Krakowskiego Józefa Czecha [1881-1917] [1847]
 9. Rocznik Krakowski. T. 30 (1938) [1751]
 10. Poczet pamiątek zachowanych w Domu Gotyckim w Puławach [1661]
 11. Rocznik Krakowski. T. 25 (1934) [1631]
 12. Rocznik Krakowski. T. 26 (1935) [1556]
 13. Skrócony ogólny katalog Muzeum Narodowego w Krakowie [1549]
 14. Spis rycin przedstawiających portrety przeważnie polskich osobistości w zbiorze Emeryka hrabiego HuttenCzapskiego w Krakowie : z rękopisu ś. p. Emeryka hr. Hutten-Czapskiego [1537]
 15. Rocznik Krakowski. T. 18 (1919) [1319]
 16. Życie. 1897, nr 2 (2 X) [1289]
 17. Rocznik Krakowski. T. 28 (1937) [1215]
 18. Pamiętnik Wojciecha K. Stattlera : studya malarskie w Krakowie i Rzymie przed 100 laty [1203]
 19. Henryk Siemiradzki : z dziewięćdziesięcioma trzema illustracyami w tekście, dziesięcioma heliograwiurami, dwoma kolorowemi facsimiliami szkiców olejnych i portretem [1198]
 20. Życie. 1899, nr 1 (10 I) [1178]
 21. Życie. 1899, nr 15/16 (15 VIII) [1094]
 22. Katalog wystawy zabytków z czasów króla Jana III i jego wieku [1065]
 23. Malowidła ścienne w cerkwiach Bukowiny [868]
 24. Zabytki XVII wieku : wystawa jubileuszowa Jana III w Krakowie 1883 [864]
 25. Życie. 1899, nr 6 (15 III) [849]