English   polski  

Statistics

Number of publications: 123998

Readers on-line: 110

Total number of users since Dec 1, 2006: 52714098

Collection

Library

Frequently read publications : Technology & Technique

 1. Małopolska - Sieć drogowa i rzeczna na tle rzeźby terenu : [mapa] [17888]
 2. Małopolska - Natężenie ruchu na drogach krajowych i wojewódzkich : [mapa] [12478]
 3. Małopolska - Ochrona i gospodarowanie zasobami kopalin i wód podziemnych : [mapa] [11241]
 4. Małopolska - Infrastruktura techniczna : [mapa] [7565]
 5. Małopolska - Infrastruktura hydrotechniczna i przeciwpowodziowa : [mapa] [5510]
 6. Małopolska - Transport - ujęcie szczegółowe : [mapa] [3602]
 7. Małopolska - Powiązania komunikacyjne - uwarunkowania zewnętrzne : [mapa] [3366]
 8. Małopolska - Infrastruktura transportowa, techniczna i przeciwpowodziowa: [mapa] [2966]
 9. Małopolska - Powiązania komunikacyjne - kierunki powiązań zewnętrznych : [mapa] [2608]
 10. Małopolska - Transport : [mapa] [2185]
 11. Małopolska - Przedsiębiorstwa przemysłowe w województwie małopolskim w 2001 r. : [mapa] [1838]
 12. Dawne cechy krakowskie : (z rycinami) [1431]
 13. Formaty hybrydowe w bibliotekach cyfrowych : kontekst i praktyka [1163]
 14. Niestandardowe techniki redagowania i przygotowania publikacji w formacie djvu [954]
 15. Małopolska - Struktura podmiotów przemysłowych, budowlanych oraz transportowych i łącznościowych w województwie małopolskim w 2001 r. : [mapa] [660]
 16. Tramwaj parowy we Lwowie [597]
 17. Długoterminowe przechowywanie zasobów cyfrowych [509]
 18. Plan przeglądowy regulacji Wisły i urządzeń portowych pod Krakowem [433]
 19. Polskie czasopisma komputerowe. Cz. 1, Zarys statystyczno-opisowy [414]
 20. Übersichtskarte der k. k. Österreichischen Staatsbahnen und der im Staatsbetriebe befindlichen Privatbahnen [411]
 21. Odnawialne i alternatywne źródła energii w Małopolsce : zbiór "dobrych praktyk" [373]
 22. Polskie czasopisma komputerowe. Cz. 3, Magazyny współczesne [371]
 23. Eisenbahn Routen Karte von Mittel Europa [358]
 24. Kanalizacya Wisły pod Krakowem [345]
 25. Przemysł metalowy w Świątnikach Górnych pod Krakowem w XVIII wieku : (szkic historyczny) [262]