English   polski  

Statistics

Number of publications: 119912

Readers on-line: 333

Total number of users since Dec 1, 2006: 41989492

Collection

Library

Frequently read publications : Literature, Language

 1. Śladami Miłosza po Krakowie [61258]
 2. Topografia "Trylogii" Henryka Sienkiewicza (jpg) [21969]
 3. Słownik języka niby-polskiego czyli błędy językowe w prasie [17531]
 4. Wyspiański w zabiorach Biblioteki Muzeum Narodowego w Krakowie [9396]
 5. Dzieje obyczajów w dawnej Polsce : wiek XVI-XVIII. [T.] 1 [7544]
 6. Mity i rzeczywistość zbójnictwa na pograniczu polsko-słowackim w historii, literaturze i kulturze : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Kraków - Bukowina Tatrzańska, 18-22 października 2006 r. [3848]
 7. Prirúčnyj slovár slaveno-pólskij, il̀i sobránie rečénij slavénskich neudóv razumtelnych, obrtájuščichia v knigach cerkovnych, na iazyk pólmskij tolkóvanych = Słownik słowiańsko-polski zawierający w sobie mniej teraz zrozumiałe, w księgach cerkiewnych i do nabożeństwa służących znayduiące się słowa, dla użytku duchowieństwa, wyznawców obrządku grecko-katolickiego, miłośników starożytnego ięzyka słowiańskiego [2658]
 8. Topografia "Trylogii" Henryka Sienkiewicza (djvu) [2618]
 9. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Zeszyt 65. [2614]
 10. Bracia Strugaccy : (zarys twórczości) [2591]
 11. Słownik wyrazów obcych : 33000 wyrazów, wyrażeń i przysłów cudzoziemskich [2453]
 12. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Zeszyt 60. [2447]
 13. Regionalizm - idea – ludzie – instytucje [2397]
 14. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Zeszyt 62. [2171]
 15. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Zeszyt 66. [2099]
 16. Znak. 1964, nr 12 (grudzień) = nr 126 [2029]
 17. Wiadomości Literackie. 1924, nr 1 (6 I) [1994]
 18. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Zeszyt 61. [1986]
 19. Pamiętnik Literacki. 1934, nr 1/4 [1986]
 20. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Zeszyt 71. [1984]
 21. Zdanie. 2012, nr 3/4 = 154/155 [1925]
 22. Świat : dwutygodnik ilustrowany. R. 1 (1888) [1804]
 23. Świat : dwutygodnik ilustrowany. R. 4 (1891) [1776]
 24. Życie. 1900, nr 1 [1746]
 25. Mowa naszych przodków : (podstawowe wiadomości z historii języka polskiego do końca XVIII w.) [1705]