English   polski  

Statistics

Number of publications: 107411

Readers on-line: 259

Total number of users since Dec 1, 2006: 38378613

Collection

Library

Frequently read publications : Literature, Language

 1. Śladami Miłosza po Krakowie [60277]
 2. Topografia "Trylogii" Henryka Sienkiewicza (jpg) [20414]
 3. Słownik języka niby-polskiego czyli błędy językowe w prasie [11283]
 4. Wyspiański w zabiorach Biblioteki Muzeum Narodowego w Krakowie [9119]
 5. Dzieje obyczajów w dawnej Polsce : wiek XVI-XVIII. [T.] 1 [6748]
 6. Mity i rzeczywistość zbójnictwa na pograniczu polsko-słowackim w historii, literaturze i kulturze : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Kraków - Bukowina Tatrzańska, 18-22 października 2006 r. [3227]
 7. Prirúčnyj slovár slaveno-pólskij, il̀i sobránie rečénij slavénskich neudóv razumtelnych, obrtájuščichia v knigach cerkovnych, na iazyk pólmskij tolkóvanych = Słownik słowiańsko-polski zawierający w sobie mniej teraz zrozumiałe, w księgach cerkiewnych i do nabożeństwa służących znayduiące się słowa, dla użytku duchowieństwa, wyznawców obrządku grecko-katolickiego, miłośników starożytnego ięzyka słowiańskiego [2598]
 8. Bracia Strugaccy : (zarys twórczości) [2449]
 9. Słownik wyrazów obcych : 33000 wyrazów, wyrażeń i przysłów cudzoziemskich [2367]
 10. Topografia "Trylogii" Henryka Sienkiewicza (djvu) [2353]
 11. Regionalizm - idea – ludzie – instytucje [2078]
 12. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Zeszyt 65. [2032]
 13. Pamiętnik Literacki. 1934, nr 1/4 [1981]
 14. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Zeszyt 66. [1855]
 15. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Zeszyt 62. [1842]
 16. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Zeszyt 60. [1838]
 17. Wiadomości Literackie. 1924, nr 1 (6 I) [1799]
 18. Świat : dwutygodnik ilustrowany. R. 1 (1888) [1779]
 19. Świat : dwutygodnik ilustrowany. R. 4 (1891) [1737]
 20. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Zeszyt 61. [1683]
 21. Mowa naszych przodków : (podstawowe wiadomości z historii języka polskiego do końca XVIII w.) [1622]
 22. Życie. 1900, nr 1 [1589]
 23. Zdanie. 2012, nr 3/4 = 154/155 [1581]
 24. O prozie i poezji : wybór szkiców i esejów z lat 1980-2010 [1559]
 25. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Zeszyt 64. [1457]