English   polski  

Statistics

Number of publications: 137593

Readers on-line: 443

Total number of users since Dec 1, 2006: 67317944

Collection

Library

Frequently read publications : Community

Page1of29 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Małopolska - Obszary problemowe sfery techniczno-społecznej : [mapa] [5651]
 2. Małopolska - Saldo migracji wewnętrznej : [mapa] [5366]
 3. Małopolska - Kierunki aktywności społeczno-gospodarczej : [mapa] [4861]
 4. Znak. 1964, nr 12 (grudzień) = nr 126 [4364]
 5. Małopolska - Sfera społeczna : [mapa] [3544]
 6. Spółdzielczość w budowie społeczeństwa obywatelskiego - historia i współczesność [3372]
 7. Znak. 1977, nr 5 (maj) = nr 275 [3137]
 8. Zdanie. 2014, nr 1/2 = 160/161 [3093]
 9. Samorząd Miejski. R. 10 (1929) [2976]
 10. Zdanie. 2012, nr 3/4 = 154/155 [2714]
 11. Znak. 1974, nr 6 (czerwiec) = nr 240 [2299]
 12. Znak. 1987, nr 11/12 (listopad/grudzień) = nr 390/391 [2207]
 13. Małopolska - System osadniczy : [mapa] [2171]
 14. Małopolska - Struktura pracujących poza rolnictwem w województwie małopolskim w 2001 r. : [mapa] [2118]
 15. Zdanie. 2013, nr 1/2 = 156/157 [2035]
 16. Zdanie. 2012, nr 1/2 = 152/153 [2005]
 17. Znak. 1984, nr 5/6 (maj/czerwiec) = nr 354/355 [1917]
 18. Znak. 1985, nr 4 (kwiecień) = nr 365 [1849]
 19. Zdanie. 2011, nr 3/4 = 150/151 [1793]
 20. Zdanie. 2014, nr 3/4 = 162/163 [1770]
 21. Małopolska - Bezrobocie w województwie małopolskim - styczeń 2003 r. : [mapa] [1731]
 22. Zdanie. 2015, nr 3/4 = 166/167 [1654]
 23. Samorząd Miejski. 1927, nr 1 (dod. spec.) [1641]
 24. Zdanie. 2017, nr 1/2 = 172/173 [1639]
 25. Zdanie. 2013, nr 3/4 = 158/159 [1624]