English   polski  

Statistics

Number of publications: 117922

Readers on-line: 419

Total number of users since Dec 1, 2006: 41361106

Collection

Library

Frequently read publications : Cracow County

 1. Kraków i jego okolice [3822]
 2. Notka o rodach: Kaletów –„Wójcioków”, Augustynków – „Frysiów”oraz Mrozowskich z Bilczyc koło Gdowa [3599]
 3. Historyczny opis miasta Krakowa i jego okolic [3011]
 4. Szkic do historii badań nad drzewem genealogicznym rodu Chanków z Podolan i okolic Gdowa [1874]
 5. Zabytkowe figury, kapliczki i krzyże przydrożne z rejonu Krakowa i jego okolic. Cz. 3, Ziemia Krakowska - Wieliczka, Gdów, Dobczyce i ich okolice [1166]
 6. Dawny świat okolic Krakowa. Cz. 1, Dobczyce i Dziekanowice [985]
 7. Gdów i jego okolice : odchodzący świat. [Cz. 1] [949]
 8. Dawny świat okolic Krakowa. Cz. 2, Wieliczka i Rożnowa [799]
 9. Dawny świat okolic Krakowa. Cz. 3, Wieliczka i jej okolice (cd.) [715]
 10. Dawny świat okolic Krakowa. Cz. 8, Bochnia i jej okolice. Ziemia Tarnowska [703]
 11. Księga metrykalna parafii Więcławice 1874-1885 [671]
 12. Dawny świat okolic Krakowa. Cz. 6, Dobczyce i ich okolice [620]
 13. Dawny świat okolic Krakowa. Cz. 7, Mozaika podkrakowska [564]
 14. Opis miasta Krakowa i jego okolic wraz z dodatkiem opisu o pałacu biskupów krakowskich [558]
 15. Dawny świat okolic Krakowa. Cz. 5, Łapanów i jego okolice [507]
 16. Dawny świat okolic Krakowa. Cz. 4, Wieliczka i jej okolice (cd.) [482]
 17. Księga metrykalna parafii Więcławice 1805-1810 [479]
 18. Księga metrykalna parafii Więcławice 1849-1875 [443]
 19. Księga metrykalna parafii Więcławice 1876-1887 [442]
 20. Ostaniec. 1998, nr 2 (luty) = nr 40 [429]
 21. Dawny świat okolic Krakowa. Cz. 15 [427]
 22. Protokuł czyli metryka umarłych fary więcławskiey od dnia 14. Miesiąca kwietnia roku 1774 Instytucyi i Introdukcyi W. JM. X. Franciszka z Pauli Beliny Ossowskiego kustosza katedralnego krakowskiego Prawa oboyga doktora Plebana więcławskiego [400]
 23. Księga metrykalna parafii Więcławice 1886-1894 [366]
 24. Dawny świat okolic Krakowa. Cz. 16, Wieliczka i mozaika podkrakowska. [355]
 25. Księga metrykalna parafii Więcławice 1895-1899 [327]