English   polski  

Statistics

Number of publications: 121174

Readers on-line: 751

Total number of users since Dec 1, 2006: 44416586

Collection

Library

Frequently read publications : Special collection

 1. Małopolska - Podział administracyjny : [mapa] [297487]
 2. Prasa krakowska w okresie przemian - ilustracje [35606]
 3. Wielkie odkrywanie Małopolski : mapa turystyczna : 1:200 000 [27354]
 4. Dawne domy krakowskie - elewacje - wnętrza - plany [25474]
 5. Współczesna Małopolska : wybór map [23537]
 6. Topografia "Trylogii" Henryka Sienkiewicza (jpg) [22604]
 7. Małopolska - Sieć drogowa i rzeczna na tle rzeźby terenu : [mapa] [16375]
 8. Małopolska - Zasoby glebowe i leśne : [mapa] [13115]
 9. Małopolska - Natężenie ruchu na drogach krajowych i wojewódzkich : [mapa] [11474]
 10. Małopolska - Zasoby naturalne : [mapa] [10221]
 11. Małopolska - Obiekty zabytkowe : [mapa] [9834]
 12. Małopolska - Dziedzictwo kulturowe : [mapa] [9725]
 13. Małopolska - Ochrona i gospodarowanie zasobami kopalin i wód podziemnych : [mapa] [8710]
 14. Szlak Architektury Drewnianej : mapa : 1:200 000 [8651]
 15. Małopolska - Ochrona środowiska przyrodniczego : [mapa] [7967]
 16. Małopolska - Ochrona środowiska przyrodniczego : [mapa] [7543]
 17. Małopolska - Infrastruktura techniczna : [mapa] [6971]
 18. Małopolska - Obszary aktywności turystycznej i sportowej : [mapa] [6310]
 19. Małopolska - Infrastruktura hydrotechniczna i przeciwpowodziowa : [mapa] [5155]
 20. Małopolska - Obszary problemowe sfery techniczno-społecznej : [mapa] [5117]
 21. Małopolska - Stan jakości powietrza : [mapa] [4341]
 22. Małopolska - Kierunki aktywności społeczno-gospodarczej : [mapa] [4156]
 23. Małopolska - Gospodarka odpadami komunalnymi : [mapa] [4083]
 24. Małopolska - Saldo migracji wewnętrznej : [mapa] [3803]
 25. Mapa Królestwa Polskiego 1914 [3803]