English   polski  

Statistics

Number of publications: 124781

Readers on-line: 435

Total number of users since Dec 1, 2006: 53819083

Collection

Library

Frequently read publications : Media Science

Page1of13 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Prasa krakowska w okresie przemian - ilustracje [36234]
 2. Zeszyty Prasoznawcze. 1993, nr 3/4 [14833]
 3. Prasa krakowska 1989-2004 : katalog tematyczny : publikacja na okoliczność wystawy "Prasa krakowska w okresie przemian" [7555]
 4. Zeszyty Prasoznawcze. 2011, nr 3/4 [6841]
 5. Zeszyty Prasoznawcze. 2012, nr 1/2 [5212]
 6. Zeszyty Prasoznawcze. 2009, nr 3/4 [4092]
 7. Zeszyty Prasoznawcze. 2008, nr 3/4 [3870]
 8. Zeszyty Prasoznawcze. 1962, nr 4 [3694]
 9. Zeszyty Prasoznawcze. 2002, nr 1/2 [3665]
 10. Zeszyty Prasoznawcze. 2003, nr 1/2 [3476]
 11. Zeszyty Prasoznawcze. 2005, nr 1/2 [3188]
 12. Zeszyty Prasoznawcze. 1994, nr 3/4 [3169]
 13. Prasa Współczesna i Dawna. 1959, nr 1/2 [3125]
 14. Zeszyty Prasoznawcze. 1964, nr 3 [2968]
 15. Zeszyty Prasoznawcze. 1990, nr 2/4 [2837]
 16. Regionalizm - idea – ludzie – instytucje [2824]
 17. Zeszyty Prasoznawcze. 1999, nr 1/2 [2765]
 18. Zeszyty Prasoznawcze. 1985, nr 1 [2656]
 19. Zeszyty Prasoznawcze. 2010, nr 3/4 [2645]
 20. Zeszyty Prasoznawcze. 1995, nr 3/4 [2522]
 21. Zeszyty Prasoznawcze. 1974, nr 1 [2510]
 22. Problemy Polskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia w Wielkiej Brytanii na łamach "Dziennika Polskiego i Dziennika Żołnierza” w latach 1946-1960 [2384]
 23. Zeszyty Prasoznawcze. 2011, nr 1/2 [2330]
 24. Janina Ipohorska - pierwsza dama "Przekroju" [2320]
 25. Zeszyty Prasoznawcze. 1962, nr 1/2 [2312]