English   polski  

Statistics

Number of publications: 130133

Readers on-line: 90

Total number of users since Dec 1, 2006: 56647614

Collection

Library

Frequently read publications : Regional materials

Page1of1060 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Małopolska - Podział administracyjny : [mapa] [400073]
 2. Prasa krakowska w okresie przemian - ilustracje [36305]
 3. Wielkie odkrywanie Małopolski : mapa turystyczna : 1:200 000 [28110]
 4. Dawne domy krakowskie - elewacje - wnętrza - plany [27069]
 5. Współczesna Małopolska : wybór map [24343]
 6. Małopolska - Sieć drogowa i rzeczna na tle rzeźby terenu : [mapa] [19096]
 7. Obraz Krakowa lat 60-tych we wspomnieniach z dzieciństwa [16729]
 8. Ks. Władysław Pilarczyk i jego zbiory [16496]
 9. Małopolska - Zasoby glebowe i leśne : [mapa] [15663]
 10. Małopolska - Ochrona i gospodarowanie zasobami kopalin i wód podziemnych : [mapa] [13515]
 11. Małopolska - Natężenie ruchu na drogach krajowych i wojewódzkich : [mapa] [13027]
 12. Małopolska - Zasoby naturalne : [mapa] [12547]
 13. Małopolska - Dziedzictwo kulturowe : [mapa] [12375]
 14. Małopolska - Obiekty zabytkowe : [mapa] [11863]
 15. Józefa Czecha Kalendarz Krakowski na rok 1894. [R. 63] [10350]
 16. Małopolska. T. 14 (2012) [9998]
 17. Mapa powiatu chrzanowskiego [9980]
 18. Saga rodu Chanków i Kędrynów z Podolan i okolic Gdowa [9422]
 19. Małopolska. T. 13 (2011) [8992]
 20. Małopolska - Ochrona środowiska przyrodniczego : [mapa] [8612]
 21. Saga rodu Grabowskich z Bilczyc i Liplasa koło Gdowa [8262]
 22. Małopolska - Ochrona środowiska przyrodniczego : [mapa] [8111]
 23. Prasa krakowska 1989-2004 : katalog tematyczny : publikacja na okoliczność wystawy "Prasa krakowska w okresie przemian" [8010]
 24. Kalendarz Krakowski Józefa Czecha na rok 1914. [R. 83] [7870]
 25. Małopolska - Infrastruktura techniczna : [mapa] [7783]