Małopolska - mapy
Małopolska - Infrastruktura techniczna
Źródło: Plan zagospodarowania przestrzennego województwa małopolskiego. T. 4. Kraków, 2003

b11_infrastruktura_techniczna