Małopolska - mapy
Małopolska - Natężenie ruchu na drogach krajowych i wojewódzkich
Źródło: Plan zagospodarowania przestrzennego województwa małopolskiego. T. 4. Kraków, 2003

a19_ruch_drogowy