Małopolska - mapy
Małopolska - Obiekty zabytkowe
Źródło: Plan zagospodarowania przestrzennego województwa małopolskiego. T. 4. Kraków, 2003

a09_zabytki